laks2 laks

Leirhølen

Dette er en sone som er relativt lettfisket med flue. Best fiske gjøres rett nedstrøms i overkant av hølen.


Utgjør en del av Brumovaldet.

 

brumoen_leriholen_151